Hissedarlar

Hissedar Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, 1996 yılında yaşamını yitiren kocası Dr. Ing. h.c. Georg Schaeffler’in hayatı boyunca yaptığı işi oğlu Georg F. W. Schaeffler ile birlikte sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu

Schaeffler Group, Schaeffler AG Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu ve Bölge CEO’ları, birlikte Schaeffler Group Yönetim Kurulunu temsil ederler.

Yatırımcı İlişkileri

Güncel mali raporlar, sunumlar, cari mali yıla dair şirket mesajları ve Schaeffler’in mali durumu hakkında raporların yayınlandığı tarihler.

Denetleme Kurulu

Schaeffler AG Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunu görevlendirir, denetler ve Yönetim Kuruluna danışmanlık eder. Schaeffler AG’nin ortak karar verme yetkisine sahip Denetleme Kurulu, 10 çalışan temsilcisi ve 10 hissedar temsilcisi olmak üzere toplam 20 üyeden oluşur.

Sürdürülebilirlik

Ekonomik, ekolojik ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olmak, bir aile şirketi olan Schaeffler Group için her zaman bir gelenek olmuştur.

Roadmap 2025

Mobilite ve hareketin geleceğini müşterilerimiz, ortaklarımız ve toplumla iş birliği halinde şekillendirmek istiyoruz. Bizi motive eden ve kimliğimizi yansıtan anlayış budur.

× Whatsapp