Körük

Makine takım tezgahlarının lineer aksamlarını, tahrik ünitelerini, vidalı mil, kramyer, pinyon ve ölçüm cetvellerini koruyabilmek adına her uygulamaya özel olarak ürünler tasarlanmaktadır.

Üretilen koruma körükleri optimum verimlilikle mekanik unsurlarının ömrünü artırmakta ve bakım maliyetlerini de düşürmektedir.

Gelişen ve değişen makine imalat endüstrisinin daha hızlı ve hibrid makinelere duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak koruma körüklerinin de gereksinimleri değişmektedir.

Tüm projelerimize özel olarak ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılmakta ve fiyat performans olarak optimum faydayı sağlayacak şekilde çözüm üretilmektedir.

× Whatsapp